arrow_upward

Industria Seguritatea

Tentsio baxuko instalazio elektrikoak (OCA)

Baimendutako Kontrol Erakundea gara (OCA) eta ENAC-ek tentsio baxuko arauzko inspekzioak egiteko bermatzen gaitu.
Tentsio Baxurako Araudi Elektronikoak (REBT) jasotzen duen betebeharretako bat Aldizkako Inspekzioak egitea da, instalazio berrietan zein izatedunetan. Hauek, Baimendutako Kontrol Erakunde batek egin behar ditu (OCA).
Bi motako inspekzioak daude::

 • Hasierakoak – zerbitzuan sartzea: instalazio industrialak, konkurrentzia publikoko lokalak, sute eta leherketa arriskudun lokalak, lokal bustiak, igerilekuak, ebakuntza-gelak eta kanpo argiztapen instalazioak.
 • Aldizkoak – zerbitzu instalazioa: hasierako ikuskapena behar izan zuten instalazioak, araudiak zehazten duen aldizkakotasunarekin, zein 2003 urtea baino lehenagoko instalazioak.
MOTA INSTALAZIOA ALDIZKAKOTASUNA
1
1D
Etxebizitzak, Lokalak, Bulegoak 10 urte
2
2B
2C
Konkurrentzia publikoko lokalak
Ebakuntza-gelak
5 urte
3
3A
3C
3D
Sute edo leherketa arriskudun lokalak 5 urte
4
4A
4B
Lokal bustiak, eroale isolatuak, Beroketa, Igerileku eta Iturriak 5 urte
9
9A
Kanpo argiztapen instalazioak 5 urte
14
14A
Azken potentzia, instalazio berri baten edo garrantziaren edo handiagotzearen aldaketaren ondoren 5 años


Lanaren emaitza bezala, SEMATEC-ek Inspekzio Ziurtagiri bat igorriko du, non instalazioaren identifikazio datuak eta okerren erlazio posibleak agertuko diren, klasifikazio eta kalifikazioarekin batera.

Makineriaren inspekzioa – 2006/42 CE Araudia eta CE Merkatua – Fabrikatzaileak

Sematec-ek diseinatzaile, makina fabrikatzaile, lan arriskuen prebentzioko teknikari eta makinak erosi eta erabiltzen dituzten teknikariei zuzentzen die ikuskaritza. Honen xedea da, 1644/2008 Errege Dekretuaren bidez Espainiako Zuzenbidera aldatutako EE/2006/42 Zuzentarauak xedatutakoaren arabera, Europako Ekonomia Elkartearen barnean komertzializatzen diren edo zerbitzuan ipintzen diren makinek segurtasun eta osasun baldintzak betetzea.

Modu honetan, Sematec-ek bermatzen du:

 • R.D.ak eskatzen dituen legezko eskakizunak betetzea. 1644/2008.
 • Hirugarrengoen aldetik ziurtapen segurtasuna makinaren konformidadeari dagokionean
 • Konformidaderik gabeko makinak erosi edo fabrikatzeagatik sortutako kostuen txikitzea (EE markaketa edukita ere)
 • Makinaren diseinu eta fabrikazio fasean aholkularitza teknikoa lortzea.
 • Eraikuntzaren txosten teknikoa egiteko aholkularitza.


Horregatik, lanak bi lerrotan garatzen ditugu:

 • Makinen ikuskapena (RD1644 / 2008): makinen egiaztapena R.D.ren arabera. 1644/2008, konformidaderik gabeko makinen egokitzapenerako ekintza zuzentzaile xehatuak proposatzea, R.D. 1644/2008 ren aholkularitza teknikoa eta makineriaren ikuskatzea, hauen harrera bezeroaren etxean egiteko.
 • Markatze CE - Fabrikatzaileak:
 • Diseinu fasean arriskuaren ebaluazioa egitean aholkularitza.
 • Osasun eta segurtasunaren oinarrizko betekizunak betetzea
 • Arau teknikoen erabilerari buruzko aholkularitza, oinarrizko osasun eta segurtasun baldintzak betetzeko
 • Erabilera eskuliburuaren edukiei buruzko aholkularitza
 • Egiaztapen betebeharren aholkularitza beste gidalerro batzuen (Atex, tentsio baxua ...)

Laneko ekipamenduen ikuskapena - R.D. 1215-1297

Gure esperientzia zabalari eta ENACen akreditazioari esker, 1215/97 Errege Dekretuaren eskakizunekin bat datozen lan-ekipoen onespen maila ebaluatzen dugu.
Lan ekipo guztiek inspekzioa gainditu behar dute hasierako onespen gisa. Lan-ekipamendu batean aldaketak gertatzen direnean, ikuskapena gainditu behar du ere eta prebentziozko mantentze baterako, gomendagarria da aldizkako inspekzioak egitea. Enpresariak obligazioa du burutzen duten lanaren araberako lan ekipo egokiak langileen esku jartzea, segurtasuna eta osasuna bermatuz.
Enpresariek lan ekipamenduei aplikatzekoak diren arau xedapenak nahiz 1215/97 Errege Dekretuak (I Eranskina) xedatzen dituen lan ekipamenduei aplikatzekoak diren gutxieneko xedapenak ondo betetzen dituzten lan ekipamenduak erabili beharko dituzte soilik. Enpresariak beharrezko neurriak hartu beharko ditu lan ekipamenduek hasierako froga jasan dezaten euren instalazioa amaitu eta lehen aldiz martxan jarri aurretik eta froga berri bat jasan beharko dute leku edo kokapen berri batera eraman eta bertan muntatu ondoren. Enpresariak aldizkako frogak egingo ditu kaltegarriak izan daitezkeen kanpo eraginak jasateko arriskua duten ekipamenduek segurtasuna nahiz osasunari buruzko xedapenak betetzen dituztela segurtatzeko, makinak hondatzeagatik langileei sortutako ondoriozko kalteak ekiditeko xedez.

SEMATEC-ek, bere bezeroei, haien lan ekipoen inspekzioa eskaintzen die, R.D. 1215/97 ANEXO I-en kriterioak jarraituz, dagokion txostenean lan ekipo bakoitzaren inspekzio maila azalduz.

Atmosfera leherkorrak (ATEX)

SEMATEC-ek kaltetutako edo ATEX bezala katalogatuta egon litezkeen lan-ekipoei aholkularitza teknikoa eskaintzen die, baita Leherketen Aurkako Babesa Dokumentuaren elaborazioan zehar garatutako etapa guztietan ere. EX bezala zertifikatua egon beharko litzatekeen makineriaren erosketa edo fabrikazioagatik kostuen murrizketan ere laguntzen du. Erreglamenduaren legezko eskakizunen betetzean zentratzen da lana.
Atex zuzentarauak atmosfera leherkorrak sor daitezkeen lan gune guztiei eragiten die, hala nola: pintura kabinak, hauts-itxurako produktuen biltegiratze zuloak, instalazio kimikoak, gasbideen hodiak eta substantzia sukoiak biltegiratzeak, besteak beste. Leherketa horiek saihesteko, gutxieneko obligazio batzuk bete behar dira, Lehiaketa Babesteko Dokumentua (1999/92 zuzentaraua / EE Zuzentaraua) prestatzen hasita, ATEX araudiak islatzen duen moduan.
Zentzu honetan egiten diren lanak honakoak dira:

 • ATEX zonak sailkatzea
 • Pizte-iturrien kontrola
 • Leherketaren arriskuaren ebaluazioa
 • Leherketen aurkako babeserako dokumentua prestatzea


Egiten dugun lanaren garapenean, gure zerbitzuek soluzio teknikoak proposatzen dituzte lan ekipamendua egokitzeko, ikuskapenean zehar erabiltzailearentzako arrisku bat suposatzen duen konformitate eza atzeman ezkero.

OHSAS 18001: 2007 (PRL) Kudeaketa Sistema

Sematec-k OHSAS Kudeaketa Sistemaren ezarpenaren fase guztietan aholkularitza teknikoa eskaintzen du. Eremu honen ezagupenari esker, laneko arriskuen prebentzioaren legezko eskakizun guztiak betetzeaz arduratzen gara, laneko segurtasunaren eta osasunaren aldeko konpainiaren konpromisoa argi utziz. Gainera, Laneko Arriskuen Prebentzioarekin erlazionatutako area garrantzitsuenekiko ezjakintasunagatik gertatutako kostuak murrizten laguntzen du eta, ondorioz, produkzio-denborak eta lotutako kostuak murrizten lagunduz.
Sematec-etik, eskaintzen dizugu:

 • Ohsas 18001 kudeaketa sistemaren aplikazioa
 • Enpresaren hasierako diagnostikoa.
 • Aholkularitza OHSAS Management System ezarpen fase guztietan
 • Barne ikuskaritza
 • ISO 9001 eta ISO 14001 kudeaketa sistemen integrazioa

Boletinean izena eman nahi dut