arrow_upward

Energia Eraginkortasuna

Energia-eraginkortasuna, kontsumitzen den energia kopuruaren eta azken produktuen eta zerbitzuen arteko harremana da. Garapen jasangarriak energia-eraginkortasunaren etengabeko bilaketa eskatzen du industrietan, eraikinetan, argiztapen publikoan edo garraioan. SEMATEC-en eskaintzen ditugun zerbitzu teknikoek aurrezpen energetiko posibleak detektatzen dituzte eta, beraz, gure bezeroen instalazioen eraginkortasun energetikoa hobetzen dute (industria, hirugarren sektorea, administrazio publikoak).

Eraginkortasun energetikoa kanpoko argiztapen publikoan

Erabiltzen den metodoa hirien argiztapenean baliatzen den uneko energia-kontsumoa ebaluatzea da, erabilitako ekipamendu eta instalazio ezberdinen ekonomia, ingurumen eta erosotasun potentziala identifikatzeko. Argiztapen publikoko energia-auditoretzei esker, neurriak beharrezkoak diren inbertsioen amortizazioaren arabera sailkatu daitezke.
Argiztapen publikoaren ikuskapen energetikoaren onurak:

 • Energia-kontsumoa optimizatzea, kostuen murrizketarekin batera.
 • Kostu ezkutuak edo kuantifikatzen zailak direnak identifikatzea.
 • Ekipamenduen bizitza handitzea.
 • CO2 eta beste kutsatzaile batzuen emisioak murriztea.
 • Erakunde publikoen konpromisoa ingurumenarekin.


SEMATEC-ek beharrezko ekipamenduak ditu, esaterako, luxometroak, sare analitikoak, lurra neurtzekoak, motelgailuak ... eta, gainera, I + G + B negozio lerro guztietan sartzeko aukera emateari esker, datu-biltzea eta ustiapena eta gure hiriko argiztapen sistemen egoera aztertzea hobetzen duten zerbitzu eta produktu berriak eskaintzen ari dira. Bertan, Donostiako Sustapenak bultzatutako SmartEnergy Klusterraren bidez, sektorearen aldaketarik handienak ematen ari dira eraikin eta kale adimendunetara zuzenduta, hau da, SmartCity politiken lehen emaitzak ikusten hasi dira.

Energia Eraginkortasuna Industrian

Giza ekintzen ingurumen-inpaktua kontuan hartuta, ezinbestekoa da energia modu egokian erabiltzea eta, aldi berean, hornikuntzarekin lotutako kostuen murrizketa aprobetxatzea. Horrez gain, industriaren bilakaerak energia berriztagarrien politikan sartu beharko gintuzke, erregai fosiletan jatorria duten energiak ordezkatuz.Energia Ikuskaritzari esker, energia-kontsumoaren ezagutza fidagarria eta horrekin lotutako kostua lortzen da. Energia-kontsumoa eragiten duten faktoreak identifikatu eta karakterizatu daitezke. Ondoren, aurrezpen-aukera desberdinak detektatu eta ebaluatu egiten dira, energia eraginkortasuna eta dibertsifikazioa hobetuz eta baita energia-kostuetan eta mantentze-lanetan dituzten eraginak ere.
Industria Energia Ikuskaritza baten onurak:

 • Energia-kontsumoa optimizatzea, kostuen murrizketa ondorioztatuz.
 • Kostu ezkutuak edo kuantifikatzen zailak direnak identifikatzea.
 • Ekipamenduen bizitza handitzea.
 • Ekipamenduen gainkarga saihestu.
 • CO2 eta beste kutsatzaile batzuen emisioak murriztea.
 • Enpresaren irudi korporatiboa hobetzea.
 • Energia Kudeatzeko Sistema bat ezartzeko oinarrizko lana.


SEMATEC-ek beharrezko ekipamenduak ditu, esaterako, luxometroak, sare analitikoak, lurra neurtzekoak, motelgailuak ... eta, gainera, I + G + B negozio lerro guztietan sartzeko aukera emateari esker, datu-biltzea eta ustiapena eta industria sektoreko argiztapen sistemen egoera aztertzea hobetzen duten zerbitzu eta produktu berriak eskaintzen ari dira.

Energia Kudeatzeko Sistemak

Energia Kudeatzeko Sistemaren ziurtagiriak (EN 50001 arauaren arabera) erakunde batek energiaren erabilera egokiarentzako sistema optimizatu bat ezarrita duela bermatzen du, sektorea edo tamaina edonolakoa dela ere. Arau hau energia-errendimenduaren etengabeko hobekuntzarako tresna da, energia-kontsumoa, kostu ekonomiko eta berotegi-efektuko gasen emisioak gutxitzeko aukera ematen duena. Sematec-k Energiaren Kudeaketa Sistema diseinu eta ezartzearen aholkularitza egiten du, EN 50001 arauaren arabera, bere Kalitatearen Kudeaketa Sistema (ISO 9001) eta bere Ingurumen Kudeaketa Sistema (ISO 14001) modu independentean edo bateragarrian..
Gako alderdiak hauek dira:

 • Erakundearen aspektu energetikoak identifikatu eta lehenesten ditu.
 • Energia alderdiei lotutako lege-eskakizunak betetzen direla ebaluatzen du.
 • Eraginkortasun-energetiko eta optimizazioa hobetzeko helburuak ezartzen ditu.
 • Energia prozeduren kontrol eta segimendu eraginkorra ezartzen du.
 • Langile guztiak energia-kudeaketan inplikatzen ditu.
 • Energia-ikuskaritzetatik hartutako ekintzak kontrolatzeko tresna eraginkorra da.


EN 50001 arauaren aplikazioak kostuen aurrezpena ahalbidetzen du eta lehiakideekiko desberdintze efektua sortzen du.

Energia Kudeatzailea

Energia kudeatzailea enpresa edo administrazio publiko baten funtsezko elementua da, bere eraginkortasun eta energia aurrezpen helburuak lortu ditzan. Energia hornikuntzarekin eta kontsumoarekin lotutako zereginak, eta batez ere, erabilera eraginkorra lortzeko beharrarekin lotutakoak, erakunde baten baliabide baliotsuak kontsumitzen dituzte, beraien konplexutasuna dela eta. Energy Manager-en helburua zure instalazioen energia-kontsumoa sistematikoki eta etengabe optimizatzea da (kanpoko argiztapena, eraikuntza, industria).
Energia Kudeatzailearen funtzio nagusiak:

 • Energia-kontsumoa etengabe kontrolatzea.
 • Desbideratze posibleak hauteman, hauen kausak aztertu eta hartu beharreko neurriak zehaztu.
 • Instalazioen mantentze zuzena egiaztatzea, energia kontsumoaren gehikuntzaren prebentzio neurri gisa.
 • Hornidura energetikoak kontrolatu eta kontratuak optimizatzearen aukera aztertu.
 • Energia-aurrezpenak lortzearen inguruan langileak motibatu eta sentsibilizatu.
 • Teknologia berrien aplikazioaren bidezko energia aurrezteko aukera berriak identifikatu eta honen bideragarritasun ekonomikoa aztertu.
 • Teknologia berri hauen ezarpenaren segimendua egin emaitzak aztertu.
 • Zuzendaritzari lortutako emaitzen berri eman.


SEMATEC-en energia aurrezteko teknologien ezagutzak eta energia-hornitzaileekiko edo material fabrikatzaileekiko duen independentziak, zure instalazioaren kudeaketa energetiko optimoa bermatzen dute.

Boletinean izena eman nahi dut